Yêu cầu mới với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng

Yêu cầu mới với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng Đây là một trong những nội dung tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
 
 
 
 
 
 
Theo Nghị định mới, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số công cộng hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh của một trong các chủ thể:
 
- Cá nhân có quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 
- Người được cá nhân nêu trên ủy quyền thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp nhưng trong trường hợp này phải có văn bản ủy quyền và các tài liệu khác chứng minh việc ủy quyền.
 
Đặc biệt, Nghị định mới cũng bổ sung quy định thời hạn để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử là 60 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.
 
Sau thời hạn này, nếu không nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.
 
Nguồn: https://luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   71DHOQ
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan