Từ 1/7, lương hưu, trợ cấp tăng 6,92%

Từ 1/7, lương hưu, trợ cấp tăng 6,92% Ngày 15/6/2018, Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 88/2018/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
 
 
 
 
 
 
 
Theo đó, từ thời điểm 1/7/2018, tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với các đối tượng sau:
 
- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu;
 
- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng;
 
- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng - Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng theo Quyết định 130/CP năm 1975 và Quyết định 111-HĐBT năm 1981.
 
- Quân nhân, Công an đang hưởng trợ cấp hàng tháng - Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
 
Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/07/2018.
 
Nguồn: https://luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   SEVUNA
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan