Thêm trường hợp chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép

Thêm trường hợp chuyển mục đích SDĐ không phải xin phép Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP và SĐ, BS một số điều của các Thông tư hướng dẫn Luật đất đai.
 
 
 
 
 
 
Cụ thể, Thông tư 33 đã bổ sung thêm các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:
 
- Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm:
+ Đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt;
 
+ Đất dùng nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;
 
- Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
 
- Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
 
- Chuyển đất thương mại, dịch vụ (TMDV) sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (SXKDPNN) không phải là đất TMDV;
 
- Chuyển đất SXKDPNN không phải là đất TMDV hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.
 
Thông tư 33/2017/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 05/12/2017.
 
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   1LO1ZT
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan