Quy định mới về điều kiện thành lập tổ chức tài chính vi mô

Quy định mới về điều kiện thành lập tổ chức tài chính vi mô Ngày 23/02/2018, NHNN ban hành Thông tư 03/2018/TT-NHNN về cấp Giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô.
 
 
 
 
 
Theo đó, điều kiện cấp Giấy phép thành lập và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô được quy định mới hơn so với quy định tại Điểm 9 Mục II Thông tư 02/2008/TT-NHNN ngày 02/4/2008. Cụ thể:
 
- Có vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định (05 tỷ đồng);
 
- Có chủ sở hữu, thành viên sáng lập theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;
 
- Có người quản lý, điều hành, Ban kiểm soát đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 20, 21, 22, 23 Thông tư này;
 
- Có Điều lệ phù hợp với quy định tại Điều 31 Luật các tổ chức tín dụng và quy định pháp luật liên quan;
 
- Có Đề án thành lập, phương án kinh doanh khả thi trong 03 năm đầu hoạt động. Xem chi tiết tại Thông tư 03/2018/TT-NHNN (có hiệu lực từ ngày 15/4/2018).
 
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   MC3E4C
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan