Nhập khẩu hóa chất dưới 10kg/lần không cần khai báo

Nhập khẩu hóa chất dưới 10kg/lần không cần khai báo Theo Nghị định số 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, có 1156 loại hóa chất phải thực hiện khai báo khi sản xuất, nhập khẩu. Danh mục 1156 loại hóa chất phải khai báo này được quy định cụ thể tại Phụ lục 5 của Nghị định.
 
 
 
 
Tuy nhiên, có một số trường hợp được miễn trừ khai báo, như: Hóa chất được sản xuất, nhập khẩu phục vụ an ninh, quốc phòng, ứng phó với sự cố thiên tai, dịch bệnh khẩn cấp; Hóa chất là tiền chất ma túy, tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp và hóa chất bảng đã được cấp phép sản xuất, nhập khẩu; Hóa chất nhập khẩu dưới 10kg/lần nhập khẩu (không áp dụng với hóa chất bị hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp); Hóa chất là nguyên liệu sản xuất thuốc bảo vệ thực vật đã có Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật tại Việt Nam…
 
Cũng theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất hoặc cử người tham gia các khóa luấn luyện định kỳ 02 năm/lần. Người đã được huấn luyện phải được huấn luyện lại trong các trường hợp: Khi có sự thay đổi chủng loại hóa chất, công nghệ, phương án sản xuất liên quan đến vị trí làm việc; Khi người đã được huấn luyện thay đổi vị trí công việc; Sau 02 lần kiểm tra người đã được huấn luyện không đạt yêu cầu; Khi hết thời hạn 02 năm từ lần huấn luyện trước.
 
Nghị định này được ban hành ngày 09/10/2017; có hiệu lực từ ngày 25/11/2017.
 
Nguồn: luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   BJM7M7
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan