Ngân hàng TM phải lập báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ

Ngân hàng TM phải lập báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ Đây là nội dung nổi bật tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
 
 
 
 
Theo đó, Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lập báo cáo và gửi Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm:
 
- Báo cáo hằng năm về kết quả tự kiểm tra, đánh giá kiểm soát nội bộ theo Phụ lục 01 của Thông tư;
 
- Báo cáo hằng năm về quản lý rủi ro theo Phụ lục số 02 của Thông tư;
 
- Báo cáo hằng năm về đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo Phụ lục 04 của Thông tư;
 
- Báo cáo hằng năm về kiểm toán nội bộ theo Phụ lục 05 của Thông tư, báo cáo đột xuất về kiểm toán nội bộ.
 
Ngoài ra, báo cáo phải cập nhật các tồn tại, hạn chế, rủi ro mới phát sinh của hệ thống kiểm soát nội bộ trong toàn bộ ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
Thông tư 13/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019, đối với các quy định đánh giá nội bộ về mức đủ vốn tại Chương V Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
 
Nguồn: https://thuvienphapluat.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   L0EDHB
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan