Lãi suất ngân hàng tính theo năm 365 ngày

Lãi suất ngân hàng tính theo năm 365 ngày Đây là nội dung tại Thông tư số 14/2017/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 29/09/2017 quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng.
 
 
 
 
 
Cụ thể, lãi suất tính lãi được quy đổi theo lãi suất năm, 01 năm được xác định là 365 ngày. Tổ chức tín dụng được thỏa thuận với khách hàng về thời hạn tính lãi và thời điểm xác định số dư để tính lãi.
 
Về yêu cầu minh bạch phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi, Thông tư quy định tổ chức tín dụng có trách nhiệm: Thực hiện minh bạch thông tin về hợp đồng theo mẫu hoặc điều kiện giao dịch chung theo quy định pháp luật về nhận tiền gửi và cấp tín dụng; Phải niêm yết công khai thông tin về phương pháp tính lãi tại trụ sở và đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổ chức tín dụng (nếu có). Trước khi thực hiện giao dịch, tổ chức tín dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng về phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi.
 
Trường hợp có thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng về phương pháp tính lãi trước ngày 01/01/2018, được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm ký kết.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
 
Nguồn: luatvietnam.vn  

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   BSDDLP
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan