Không ký hợp đồng lao động thay cho tuyển dụng viên chức

Không ký hợp đồng lao động thay cho tuyển dụng viên chức Đây là chỉ đạo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn 2260/LĐTBXH-TTCB về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức.
 
 
 
 
 
 
Cụ thể, Bộ yêu cầu không thực hiện ký hợp đồng lao động làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ để thay thế việc tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ.
 
Đối với các đơn vị không có nhu cầu bổ sung viên chức, không xây dựng Kế hoạch bổ sung viên chức năm 2018, Bộ sẽ điều chỉnh số lượng người làm việc được giao sang các đơn vị khác hoặc cắt giảm số lượng người làm việc của đơn vị.
 
Bên cạnh đó, Bộ cũng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ quán triệt đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đạo đức công chức, đạo đức nghề nghiệp trong thi hành công vụ và hoạt động nghề nghiệp…
 
Nguồn: https://luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   5G1EHJ
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan