Không điều động về trung ương cán bộ bị kỉ luật, năng lực yếu

Không điều động về trung ương cán bộ bị kỉ luật, năng lực yếu Ngày 07/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 98-QĐ/TW về luân chuyển cán bộ với rất nhiều nội dung đáng chú ý.
 
 
 
 
 
 
Trước tiên, việc điều chuyển cán bộ phải dựa trên các nguyên tắc: Chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (trừ trường hợp nhằm mục đích tăng cường cán bộ cho cơ sở, cho lĩnh vực hoặc địa bàn cần thiết); Không điều động về Trung ương, về địa phương hoặc sang địa phương khác những cán bộ bị kỷ luật, năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển…
 
Đối tượng luân chuyển là cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch của địa phương; Cán bộ được luân chuyển để thực hiện chủ trương bố trí cán bộ không phải là người địa phương và cán bộ không giữ chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp ở một địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Đối với cán bộ đã giữ chức vụ cấp trưởng 02 nhiệm kỳ liên tục và những cán bộ luân chuyển để thực hiện chủ trương không phải là người địa phương, khi luân chuyển chủ yếu bố trí làm cấp trưởng; đối với cán bộ trẻ luân chuyển để đào tạo, rèn luyện chủ yếu bố trí làm cấp phó.
 
Các tiêu chuẩn, điều kiện luân chuyển bao gồm: Có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt; Có quy hoạch, có trình độ chuyên môn, đủ sức khỏe công tác; Còn thời gian công tác ít nhất 02 nhiệm kỳ tính từ thời điểm đi luân chuyển; riêng cán bộ luân chuyển để bố trí không phải là người địa phương, không giữ chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp phải đủ thời gian công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ.
 
Nguồn: luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   HIBTAF
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan