Hướng dẫn mới nhất về cấp GCN đăng ký doanh nghiệp

Hướng dẫn mới nhất về cấp GCN đăng ký doanh nghiệp Ngày 20/8/2018, Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) đã ban hành Công văn 234/ĐKKD-NV hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thi hành Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.
 
 
 
 
 
 
 
Cụ thể như sau:
 
Đối với doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước 20/8/2018
+ Doanh nghiệp tiếp tục hoạt động theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và không bắt buộc phải cập ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới.
 
+ Việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới được thực hiện khi doanh nghiệp có nhu cầu hoặc khi doanh nghiệp thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh…
 
 
Hướng dẫn mới nhất về cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Ảnh minh họa)  
 
Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận trước 20/8/2018 và chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
- Đối với hồ sơ đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Nếu tên, mã ngành, nghề kinh doanh không thay đổi so với Hệ thống ngành mới thì được cấp đăng ký doanh nghiệp; Nếu có thay đổi, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ so với Hệ thống ngành mới.
 
- Đối với hồ sơ nộp qua mạng điện tử, đã được Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc hồ sơ hợp lệ trước 20/8/2018 nhưng nộp hồ sơ bằng bản giấy sau ngày 20/8/2018 và mã ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đã kê khai có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới thì:
 
+ Hồ sơ đăng ký doanh nghiệpđược chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 
+ Doanh nghiệp làm đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin theo mẫu tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT để Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới.
 
Nguồn: https://luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   N0OGF7
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan