Đơn giản hóa điều kiện với cổ đông sáng lập ngân hàng thương mại

Đơn giản hóa điều kiện với cổ đông sáng lập ngân hàng thương mại Ngày 14/8/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 17/2018/TT-NHNN sửa đổi các Thông tư về cấp Giấy phép, mạng lưới hoạt động và hoạt động ngoại hối của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 
 
 
 
 
 
 
Một trong những nội dung nổi bật của Thông tư này là đơn giản hóa điều kiện với cổ đông sáng lập ngân hàng thương mại cổ phần. Cụ thể, bỏ điều kiện cổ đông sáng lập phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; có khả năng về tài chính để góp vốn thành lập ngân hàng thương mại cổ phần. Theo đó, ngoài các điều kiện tại điểm c, d khoản 2 Điều 9 Thông tư 40/2011/TT-NHNN, cổ đông sáng lập chỉ cần đáp ứng các điều kiện sau:
 
- Có quốc tịch Việt Nam;
 
- Không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định của Luật doanh nghiệp;
 
- Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân để góp vốn;
 
- Là người quản lý doanh nghiệp kinh doanh có lãi trong ít nhất 03 năm liền kề nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoặc có bằng đại học, trên đại học chuyên ngành kinh tế hoặc luật.
 
Đáng chú ý, Thông tư này cũng bỏ điều kiện cổ đông sáng lập phải cùng nhau sở hữu tối thiểu 50% vốn điều lệ khi thành lập ngân hàng thương mại cổ phần trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập ngân hàng.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/10/2018.
 
 
https://luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   36CD6A
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan