Điều kiện thành lập trường mầm non quốc tế

Điều kiện thành lập trường mầm non quốc tế Đây là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định 86/2018/NĐ-CP về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
 
 
 
 
 
 
Theo đó, thành lập trường mầm non quốc tế phải đáp ứng các điều kiện như:
 
- Có suất đầu tư ít nhất là 30 triệu đồng/trẻ (không bao gồm chi phí sử dụng đất).
 
Trường tập trung tại một địa điểm, có môi trường tốt, diện tích bình quân ít nhất 08m2/trẻ đối với thành phố, thị xã và 12m2/trẻ đối với nông thôn.
 
- Chương trình giáo dục không có nội dung phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không ảnh hưởng đến văn hóa, đạo đức.
 
- Giáo viên ít nhất phải có trình độ cao đẳng sư phạm mầm non hoặc tương đương.
 
Cũng theo Nghị định này, trường mầm non quốc tế được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam vào học chương trình giáo dục nước ngoài. Số học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục của nước ngoài phải thấp hơn 50% tổng số học sinh học chương trình giáo dục của nước ngoài tại cơ sở giáo dục.
 
Nguồn: https://luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   GO0VLT
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan