Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp

Cấm ngân hàng mua trái phiếu để cơ cấu nợ cho doanh nghiệp Đây là nội dung mới được quy định tại Thông tư 15/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 22/2016/TT-NHNN về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp.
 
 
 
 
 
 
Cụ thể, Thông tư 15 bổ sung quy định: Các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không được mua trái phiếu doanh nghiệp phát hành, trong đó có mục đích để cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, Thông tư này cũng yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua trái phiếu doanh nghiệp phải có quy định về kiểm soát nội bộ hoạt động mua trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu phát hành với mục đích thực hiện các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Đồng thời, phải có quy định cụ thể về các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và chính sách tín dụng đầu tư vào các lĩnh vực này.
 
Ngoài ra, Thông tư cũng đã bãi bỏ quy định về các loại trái phiếu doanh nghiệp được mua.
 
Thông tư 15/2018/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 18/6/2018, có hiệu lực từ ngày 2/8/2018.
 
Nguồn: https://luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   HLQ3YS
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan