Bỏ quy định có 2 năm hành nghề mới được mở văn phòng luật sư

Bỏ quy định có 2 năm hành nghề mới được mở văn phòng luật sư Bộ Tư pháp vừa phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ tại Quyết định 1319/QĐ-BTP.
Theo đó, nhằm tạo điều kiện cho cá nhân thành lập tổ chức hành nghề luật sư, Bộ Tư pháp đề xuất bãi bỏ quy định phải có ít nhất hai năm hành nghề liên tục làm việc theo hợp đồng lao động cho tổ chức hành nghề luật sư hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức mới được thành lập tổ chức hành nghề luật sư.Trong điều kiện hành nghề công chứng đối với cá nhân, Bộ Tư pháp cũng đề xuất: Giảm số năm công tác pháp luật từ 05 năm xuống còn 03 năm; Sửa đổi điều kiện tham gia Hội công chứng viên thành tham gia tổ chức xã hội - nghề nghiệp của công chứng viên; Bãi bỏ điều kiện phải làm việc trong một tổ chức hành nghề công chứng.
 
Trong điều kiện thành lập Văn phòng thừa phát lại, Bộ Tư pháp đề xuất chỉ yêu cầu có trụ sở, bỏ quy định về việc trụ sở phải có diện tích bảo đảm cho hoạt động, cho việc lưu trữ tài liệu và thuận tiện cho khách hàng; Bỏ điều kiện Văn phòng thừa phát lại phải có Thư ký nghiệp vụ Thừa phát lại và có nhân viên kế toán, nhân viên hành chính khác… 
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   D3V00Z
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan