Bỏ giới hạn tuổi với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học

Bỏ giới hạn tuổi với giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học Ngày 24/8/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư 21/2018/TT-BGDĐT về Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học.
 
 
 
 
 
 
Điểm nổi bật của Thông tư này là bỏ quy định giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học phải không quá 65 tuổi. Theo đó, giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học cần đáp ứng các tiêu chuẩn như:
 
- Có thân nhân tốt;
 
- Có năng lực quản lý;
 
- Tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 đối với giám đốc trung tâm ngoại ngữ;
 
- Tốt nghiệp đại học tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản đối với giám đốc trung tâm tin học;
 
- Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.
 
Cũng theo Thông tư này, Giám đốc trung tâm là người trực tiếp quản lý, điều hành tổ chức, bộ máy và chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước cơ quan quản lý cấp trên về mọi hoạt động của trung tâm. Nhiệm kỳ của giám đốc trung tâm ngoại ngữ, tin học là 05 năm.
 
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.
 
Nguồn: https://luatvietnam.vn

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   OBJJEQ
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan