Quyết định phê duyệt phương án, tiến độ cổ phần hóa

Quyết định phê duyệt phương án, tiến độ cổ phần hóa
 
Trong hồ sơ pháp lý về cổ phần hóa Doanh nghiệp, quyết định phê duyệt phương án, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp là một trong những văn bản quan trọng và là một trong những quyết định ...

Trong hồ sơ pháp lý về cổ phần hóa Doanh nghiệp, quyết định phê duyệt phương án, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp là một trong những văn bản quan trọng và là một trong những quyết định mang tính chiến lược. Trên cơ sở đề án sắp xếp doanh nghiệp nhà nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Hội đồng quản trị các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước sẽ phê duyệt phương án cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên, bộ phận doanh nghiệp. Quyết định này mang tầm vĩ mô, quyết định đến mục tiêu, phương hướng cổ phần hóa và phát triển sau cổ phần hóa của doanh nghiệp.
 
Thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa của doanh nghiệp:
 
 - Thủ tướng chính phủ có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa.
 - Thủ tướng chính phủ quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt như bảo hiểm, ngân hàng, viễn thông….
 - Hội đồng quản trị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa các doanh nghiệp thành viên, bộ phận doanh nghiệp trực thuộc
 
Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hóa bao gồm những nội dung chính: Tên của công ty được cổ phần hóa, trụ sở, hình thức cổ phần hóa, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần phát hành lần đầu, phương án sắp xếp lao động, thời gian thực hiện các thủ tục cần thiết, lộ trình sắp xếp...
 
Hiểu rõ được tầm quan trọng của Quyết định phê duyệt phương án, tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp, HSLAWS cung cấp cho các khách hàng các dịch vụ cơ bản sau:
 
1. Tư vấn các căn cứ pháp lý để ra quyết định phê duyệt phương án, tiến độ cổ phần hóa;
 
2. Tư vấn trình tự, thủ tục ra quyết định phê duyệt;
 
3. Tư vấn các nội dung trong quyết định phê duyệt; Tư vấn soạn thảo quyết định trên cơ sở đề án được phê duyệt.
 
 

 
 HÃY LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN CỤ THỂ

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NAM HÀ NỘI - HSLAWS
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội. 
Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666

Các từ có liên quan đến bài viết:

Phản hồi khách hàng

Trần Quang Khải nói: Tôi đang viết tiểu luận về tranh chấp giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với thành viên Hội đồng quản trị; kiện cáo giửa cổ đông với Chủ tich HĐQT. Kính mong anh, chị vui lòng cung cấp cho tôi lis hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề này Trần Quang Khải nói: Tôi đang viết tiểu luận về tranh chấp giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với thành viên Hội đồng quản trị; kiện cáo giửa cổ đông với Chủ tich HĐQT. Kính mong anh, chị vui lòng cung cấp cho tôi lis hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề này Trần Quang Khải nói: Tôi đang viết tiểu luận về tranh chấp giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với thành viên Hội đồng quản trị; kiện cáo giửa cổ đông với Chủ tich HĐQT. Kính mong anh, chị vui lòng cung cấp cho tôi lis hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề này Trần Quang Khải nói: Tôi đang viết tiểu luận về tranh chấp giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với thành viên Hội đồng quản trị; kiện cáo giửa cổ đông với Chủ tich HĐQT. Kính mong anh, chị vui lòng cung cấp cho tôi lis hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề này Trần Quang Khải nói: Tôi đang viết tiểu luận về tranh chấp giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với thành viên Hội đồng quản trị; kiện cáo giửa cổ đông với Chủ tich HĐQT. Kính mong anh, chị vui lòng cung cấp cho tôi lis hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến vấn đề này
 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   W12K35
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan