Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu

Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu Điều 239 Bộ luật Dân sự 2005 quy định việc xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu.

 
 
 
 
 
Điều 239. Xác lập quyền sở hữu đối với vật vô chủ, vật không xác định được chủ sở hữu
 
         "1. Vật vô chủ là vật mà chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với vật đó. Người đã phát hiện vật vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu tài sản đó theo quy định của pháp luật; nếu vật được phát hiện là bất động sản thì thuộc Nhà nước.
 
          2. Người phát hiện vật không xác định được ai là chủ sở hữu phải thông báo hoặc giao nộp cho Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu biết mà nhận lại.
 
          Việc giao nộp phải được lập biên bản, trong đó ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người giao nộp, người nhận, tình trạng, số lượng, khối lượng tài sản giao nộp.
 
          Uỷ ban nhân dân hoặc công an cơ sở đã nhận vật phải thông báo cho người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu. 
 
           Trong trường hợp vật không xác định được ai là chủ sở hữu là động sản thì sau một năm, kể từ ngày thông báo công khai, mà vẫn không xác định được ai là chủ sở hữu thì động sản đó thuộc sở hữu của người phát hiện theo quy định của pháp luật; nếu vật là bất động sản thì sau năm năm, kể từ ngày thông báo công khai vẫn chưa xác định được ai là chủ sở hữu thì bất động sản đó thuộc Nhà nước; người phát hiện được hưởng một khoản tiền thưởng theo quy định của pháp luật."
 
 Chỉ được coi là vật vô chủ khi biết chắc chắn rằng, chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với vật đó. Sự từ bỏ quyền sở hữu được chủ sở hữu thực hiện bằng lời tuyên bố (bằng văn bản hay bằng miệng) hay bằng một hành vi cụ thể. Vật vô chủ, vật không xác định được ai là chủ sở hữu có thể là động sản hoặc bất động sản. Trong trường hợp đó, người phát hiện vật vô chủ là động sản thì có quyền sở hữu đối với vật đó, nếu vật phát hiện là bất động sản thì thuộc về Nhà nước
 
Nếu phát hiện một vật mà chưa có căn cứ để xác định rằng chủ sở hữu đã từ bỏ quyền sở hữu đối với vật đó, thì vật đó được coi là vật không xác định được ai là chủ sở hữu. Theo nguyên tắc tôn trọng bảo vệ quyền dân sự (Điều 9 Bộ luật dân sự năm 2005 ) và nguyên tắc thiện chí trung thực (Điều 6 Bộ luật dân sự năm 2005 ) trong giao dịch dân sự, người phát hiện vật không xác định được ai là chủ sở hữu có nghĩa vụ phải trả lại cho chủ sở hữu (nếu biết được chủ sở hữu của vật đó), hoặc phải tìm chủ sở hữu mà trả lại.
 
Tìm chủ sở hữu vật đó bằng cách nào thì khoản 2 Điều 239 Bộ luật dân sự năm 2005 đã quy định: người phát hiện phải thông báo hoặc giao nộp cho Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc công an cơ sở gần nhất. Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan công an đã nhận vật phải thông báo công khai để tìm chủ sở hữu mà trả lại, đồng thời cũng phải thông báo cho người phát hiện về kết quả xác định chủ sở hữu.
 
Sau khi đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu trên mà vẫn không xác định được chủ sở hữu của tài sản đó, thì Bộ luật dân sự năm 2005 áp dụng thời hiệu xác lập quyền sở hữu như sau:
 
- Nếu tài sản là động sản thì thuộc sở hữu của người phát hiện sau một năm kể từ ngày thông báo công khai.
 
- Nếu tài sản là động sản, thì sau năm năm kể từ ngày thông báo công khai, bất động sản đó thuộc sở hữu nhà nước.
 
Tuy nhiên, trong trường hợp này, pháp luật chưa quy định cụ thể mức thưởng cho người phát hiện ra vật vô chủ, vật không xác định được ai là chủ sở hữu nên khó có căn cứ để thực hiện. 
 
 Nguồn tham khảo: Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 2005, Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, PGS.TS Hoàng Thế Liên (Chủ biên) 
 
 
 

 
Tòa nhà HSLAWS, Số 183 Trường Chinh, Khương Mai, Thanh Xuân, Hà Nội.
             Điện thoại VP: 04 3724 6666 ; Di động : 090 574 6666    

Phản hồi khách hàng

 

Ý kiến của bạn

Họ tên:  
Email:
Nội dung:  
Mã bảo vệ:   DCTM1G
 

Tin đã đăng

Dịch vụ

Hỏi đáp Pháp Luật

Bài viết liên quan